Tá Comhionannas againn!

Tá-grma

Is mian le Tá Comhionannas buíochas a ghlacadh leis an 1,201,607 duine a vótáil Tá sa reifreann ar an gComhionannas Pósta, agus libh ar fad a thug tacaíocht dúinn le linn an fheachtais.

D’iarr muid go dtabharfadh sibh dúinn bhur lámha. Thug. Agus tá muid fíor-bhuíoch díbh.

Tá Comhionannas againn! Go raibh 1,201,607 maith agaibh

Advertisements

Colún le hAlex Hijmans ar Tuairisc.ie

Foilsíodh colún le hAlex Hijmans ar an suíomh nuachta Tuairisc.ie inniu.

An reifreann ar chomhionannas pósta: bulaíocht stát-urraithe ar an bpobal aerach?

Tá ár gcolúnaí, fear atá pósta le fear eile, ar cuairt in Éirinn le seachtain anuas. Caitheann sé súil ón taobh amuigh ar an reifreann.

http://tuairisc.ie/an-reifreann-ar-chomhionannas-posta-bulaiocht-stat-urraithe-ar-an-bpobal-aerach/

Colún le Pat Carey ar Tuairisc.ie

Foilsíodh colún le Pat Carey ar an suíomh nuachta Tuairisc.ie inné.

‘Táim níos neirbhísí ná mar a bhíos le linn aon toghcháin… is é seo reifreann mo shaoil.’

Mar fhear aerach, chaith an tIar-Aire Gaeltachta, Pat Carey, formhór a shaoil agus eagla air, ach b’fhearr leis cuimhneamh ar a bhféadfaí a bhaint amach Dé hAoine seachas ar an saol “a goideadh uaidh”

http://tuairisc.ie/taim-nios-neirbhisi-na-mar-a-bhios-le-linn-aon-toghchain-is-e-seo-reifreann-mo-shaoil/

Cad is brí leis an Reifreann ar Chomhionannas Pósta duit féin agus don tír ar fad?

Le Lisa Nic an Bhreithimh

An Scéal Pearsanta

Sna díospóireachtaí faoin reifreann seo, tá scéalta pearsanta daoine tábhachtach toisc gur reifreann ar chúrsaí sóisialta agus sibhialta atá ann, agus beidh tionchar mór ag toradh an reifrinn ar shaolta daoine.

Níl scéal agam féin faoi easpa cearta pósta. Is duine heitrighnéasach mé agus d’fhéadfainn fear ar bith a phósadh amárach i mBaile Átha Cliath mar a phós Britney Spears ar oíche ar an drabhlás in Vegas- pósadh a mhair 55 uair a chloig. Tá na cearta sin agamsa ach ní bheadh na cearta céanna ag beirt bhan atá i ngrá lena chéile le blianta dul isteach go clárlann sa tír seo agus pósadh. Tá sé deacair é sin a thuiscint do go leor dínn- an é go bhfuil mise níos fearr chun cinneadh mór a dhéanamh le pósadh ná an bheirt bhan sin toisc go bhfuil cion agam sna fir? An cóir go mbeadh cearta sa bhreis agamsa ná iad? An mbeadh rud éigin níos fearr faoi mo phósadh ná pósadh na mban sin?

Níl éinne aerach i mo theaghlach, go bhfios dom.

Níl aon duine de na cairde is ansa liom aerach.

Níl aon chomhghleacaí agam a mbeidh a chearta á chinntiú sa reifreann seo.

Ní pholaiteoir mé.

Níl ionam ach duine ar mhaith léi comhionannas do chuile dhuine sa tír seo agus beidh cinneadh le déanamh againn mar phobal do go leor nach bhfuil sé acu anois i gceann míosa.

In amhrán de chuid Macklemore canann sé, ”No freedom ’til we’re equal, damn right I support it”. An coincheap tábhachtach atá ansin ná nach bhfuil saoirse cheart ag éinne dínn go dtí go bhfuil sé ag chuile dhuine. Aontaím leis an rapadóir – ní mhothaímse i gceart faoi fhear a phósadh go dtí go bhfuil sé de cheart ag beirt fhear pósadh agus beirt bhan pósadh. Ní chreidim go bhfuil sé cóir go bhfuil cearta agamsa nach bhfuil ag cách, toisc na daoine a bhfuil cion agam iontu. Baineann sé seo le meas don chine daonna araon agus le comhionannas eadrainn mar phobal tíre.

Cinneadh le déanamh

Níl a fhios ag éinne againn cén bealach a rachaidh an reifreann seo i bhfeidhm ar ár saolta pearsanta féin ar an 22 Bealtaine nó amach anseo ach an-seans go rachaidh, ar shlí amháin nó eile. Cá bhfios nach dtabharfaimid páistí aeracha ar an saol amach anseo? Níl a fhios.

Is í an cheist shimplí a chuirim orm féin áfach ná: An bhfuil comhionannas ag teastáil uaim do shaoránaigh uile na tíre seo? Freagraímse tá, agus is dá bharr sin seachas aon rud eile, a vótálfaidh mé Tá ar an 22 Bealtaine.

Níl amhras ach gur ábhar casta é seo do go leor dínn, go bhfuil go leor daoine fós éiginnte agus gur cheart go mbeidh deis ag gach éinne a dtuairimí a léiriú, agus ceisteanna a chur. Ní dhíospóireacht cheart í díospóireacht aontaobhach. Is tír dhaonlathach í seo, agus beimid in ann ár rogha cinnidh féin a dhéanamh ar lá na vótála. I mo thuairimse, is freagracht mhór í sin agus muid ag déanamh cinnidh faoi shaolta agus todhchaí daoine. Pósadh leis an teaghlach i mBaile Átha Cliath nó i bhfad uathu i Nua Eabhrac nó in aon chor? Déanfaidh muid ar fad an cinneadh sin do go leor lánúineacha sa tír lenár vóta. An mbeidh siad in ann na focail ‘fear céile’ nó ‘bean chéile’ a úsáid agus iad ag trácht ar a bpáirtithe? An mbeidh na cearta a thagann leis an bpósadh acu agus a bheidh agamsa?

Déanfaidh muidne na cinntí seo do dhaoine aeracha ar lá na vótála agus ní cheart dúinn é sin a ghannmheas.

Cad is ‘máthair’ agus is ‘athair’ ann?

 Mar bhean, ardaíonn an reifreann seo ceisteanna dom freisin. Ní raibh comhionannas ag mná sa phósadh go dtí le han-déanaí sa tír seo. Ní raibh an rogha acu cé a phósfaidís, chun gnéas a dhiúltú dá bhfir chéile, cé mhéad páistí a iompróidís. Is am é seo anois go seasaim taobh le daoine eile nach bhfuil comhionannas pósta acu, mar ní raibh sé ag mo leithéidse caoga bliain ó shin.

Ábhar buartha freisin dom ná an rud a theastaíonn ó lucht na vótála Níl ó mhná sna clanna idéalacha a luann siad freisin. Deir siad ‘go bhfuil sé de cheart ag páiste athair agus máthair a bheith aige/aici’. Cad a thugann sé sin le fios dúinn mar fhir agus mar mhná? Cad is máthair nó athair ann sa chomhthéacs sin? Má deirtear go bhfuil idir mháthair agus athair ag teastáil ó pháiste, is amhlaidh go bhfuil rud an-difriúil i gceist leis an dá thuismitheoir sin- go bhfuil ról áirithe ag máthair agus ról eile ag athair i saol a bpáiste. Tá aithne againn ar fad ar mháithreacha grámhara agus ar mháithreacha nach bhfuil chomh ‘máthartha’ céanna. Tá aithne againn ar aithreacha a dhéanfadh rud ar bith dá gclanna agus ar aithreacha nach nglacann páirt i saolta a bpáistí in aon chor. Caithfear a bheith cúramach faoi steiréitíopáil anseo agus nach bhfuiltear ag breathnú siar ar an tslí a bhíodh tuismitheoirí in Éirinn céad bliain ó shin, mar is tír an-difriúil í Éire inniu.

Beidh ról difriúil ag gach aon tuismitheoir ag brath ar an muintir ina bhfuil siad. Beidh gach tuismitheoir difriúil mar tá gach duine difriúil óna chéile. D’fhéadfainn caint faoi thuismitheoirí singile atá chomh maith céanna le beirt thuismitheoirí i muintir eile, nó ar na seanaithreacha agus na haintíní agus eile a thugann aire iontach do pháistí ina dteaghlaigh. Níl aon fhianaise ann gurb é an rud is fearr do pháiste an ‘gnáthstruchtúr’ seo le mamaí agus daidí sa mbaile- fásann gach duine aníos ar bhealach éagsúil agus tá gach muintir éagsúil.

Tá saolta agus todhchaí go leor daoine in Éirinn ag brath ar an reifreann seo. Cén teachtaireacht a chuirfeadh mórlach vótála Níl do dhaoine óga homaighnéasacha nár inis dá dtuismitheoirí go fóill? Cad a déarfadh sé le daoine aeracha a smaoiníonn ar theacht go hÉirinn ar saoire nó ar chúrsaí gnó? Céard faoi dhaoine óga atá ar imirce, an bhfillfidh siad ar thír nach bhfuil cearta pósta acu féin nó ag a bpáistí?

comhionannas ríthábhachtach dom féin agus caithfidh mé vótáil ‘Tá’ ar son an reifrinn dá bharr seo. Dom féin, tá sé chomh simplí leis sin.